תנאי שימוש

האתר הוא אתר יעוץ ולא נותן חוות דעת רפואית או פסיכולוגית.

יש להתייחס לכל הרשום באתר  כהמלצות בלבד והן לא נועדו להחליף התייעצות עם רופא במקרה הצורך.

אם יש ספק לגבי הצורך בהתייעצות עדיף ליצור קשר עם הפנייה.